Văn bản theo chủ đề: Luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật số: 39/2019/QH14, Luật Đầu tư công 2019.
2 22/2018/QH14 08/06/2018 Luật số: 22/2018/QH14, Luật Quốc phòng năm 2018.
3 42/2019/QH14 14/06/2019 Luật số: 42/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ.
4 46/2019/QH14 21/11/2019 Luật số: 46/2019/QH14, Luật thư viện 2019.
5 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật số: 43/2019/QH14, Luật Giáo dục năm 2019.
6 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật số: 52/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức.
7 29/2018/QH14 15/11/2018 Luật số: 29/2018/QH14, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.
8 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật số: 36/2018/QH14, Luật Phòng chống tham nhũng 2018.
9 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật số: 25/2018/QH14, Luật tố cáo 2018
10 46/2014/QH13 13/06/2014 Luật số: 46/2014/QH13, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014
11 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật số: 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2014
12 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật số: 33/2013/QH13, Luật Phòng chống thiên tai.
13 36/2013/QH13 20/06/2013 Luật số: 36/2013/QH13, Luật Cư trú 2013.
14 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật số: 40/2013/QH13, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013.
15 50/2010/QH12 17/06/2010 Luật số: 50/2010/QH12, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
16 73/2006/QH11 29/11/2006 Luật số: 73/2006/QH11, Luật bình đẳng giới.
17 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật số: 102/2016/QH13, Luật trẻ em.
18 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019
19 L44 11/11/2019 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
20 LGD43 14/06/2019 Luật số: 43/2019/QH14
21 4955/BGDĐT-PC 29/10/2018 Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sữa đổi)
22 25/2004/QH11 15/06/2004 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây