Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay329
  • Tháng hiện tại8,234
  • Tổng lượt truy cập234,755

Công khai tài chính quí 2 - năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
      Biểu số 2              
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ                  
Chương: 622                  
THÔNG BÁO              
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ II - NĂM 2017              
      ĐVT: đồng              
TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú              
A Dự toán thu          5,110,610,374                
I Tổng số thu                  
1  Thu phí, lệ phí                  
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                  
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                  
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                  
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)                  
4 Thu sự nghiệp khác                   
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                  
II Số thu nộp NSNN                  
1 Phí, lệ phí                  
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                  
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                  
3   Hoạt động sự nghiệp khác                   
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                  
III Số được để lại chi theo chế độ                  
1  Phí, lệ phí                  
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                  
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                  
3  Thu viện trợ                  
4 Hoạt động sự nghiệp khác                   
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước             960,304,636                
I Loại 490, khoản 492             960,304,636                
1   Chi thanh toán cá nhân             901,191,006                
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn               53,713,630                
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                              -                  
4   Chi khác                 5,400,000                
II Loại ..., khoản …                  
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                  
1   Chi thanh toán cá nhân                  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                  
4   Chi khác                  
    Ngày  03  tháng  7 năm 2017              
Kế toán           Thủ trưởng đơn vị              

                                Trương Phối Anh                                                Bao Minh Vân 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ Biểu số 3
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
QUÝ II - NĂM 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492    
  * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 )                    904,571,867  
   - Mục: 6000                    510,559,500  
     + Tiểu mục 6001 477,816,900  
     + Tiểu mục 6003 32,742,600  
   - Mục: 6100                    200,994,283  
     + Tiểu mục 6101 9,982,503  
     + Tiểu mục 6112 130,819,755  
     + Tiểu mục 6113 1,452,000  
     + Tiểu mục 6115 56,234,599  
     + Tiểu mục 6117 2,505,426  
   - Mục: 6250                        1,440,000  
     + Tiểu mục 6257 1,440,000  
   - Mục: 6300                    137,864,454  
     + Tiểu mục 6301 103,324,940  
     + Tiểu mục 6302 17,378,462  
     + Tiểu mục 6303 11,585,640  
     + Tiểu mục 6304 5,575,412  
   - Mục: 6400                                     -    
     + Tiểu mục 6404    
     + Tiểu mục 6449    
   - Mục: 6500                      25,153,269  
     + Tiểu mục 6501 23,070,069  
     + Tiểu mục 6503 2,083,200  
   - Mục: 6550                        6,780,000  
     + Tiểu mục 6551 2,100,000  
     + Tiểu mục 6552 2,100,000  
     + Tiểu mục 6553 2,580,000  
     + Tiểu mục 6599    
   - Mục: 6600                        4,130,361  
     + Tiểu mục 6601 2,785,961  
     + Tiểu mục 6612 1,344,400  
   - Mục: 6700                                     -    
     + Tiểu mục 6702    
   - Mục: 6750                                     -    
     + Tiểu mục 6799    
   - Mục: 6900                      13,450,000  
     + Tiểu mục 6906 4,750,000  
     + Tiểu mục 6921 8,700,000  
     + Tiểu mục 6949    
   - Mục: 7000                        4,200,000  
     + Tiểu mục 7049 4,200,000  
  * Kinh phí không thường xuyên (nguồn 12)                      55,732,769  
   - Mục: 6100                                     -    
     + Tiểu mục 6106    
   - Mục: 6400                      50,332,769  
     + Tiểu mục 6449 50,332,769  
   - Mục: 7750                        5,400,000  
     + Tiểu mục 7758 5,400,000  
     + Tiểu mục 7799    
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
       
    Ngày  03  tháng  7  năm 2017
Kế toán             Thủ trưởng đơn vị
       


                               Trương Phối Anh                                              Bao Minh Vân 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây